0650465692 info@droomstatus.nl

Werk jij met statushouders van niet-westerse komaf waaraan je een dienst verleent? Bijvoorbeeld als medewerker Werkgeversservicepunt, gemeente, UWV of als taalcoach? Wil je tips en tops waardoor jouw dienstverlening beter overkomt? Volg de training Intercultureel Vakmanschap!

Training Intercultureel Vakmanschap is een training voor iedere verlener van diensten aan statushouders met als doel beter in staat te zijn de doelgroep te bedienen waardoor er meer rendement uit de dienstverlening komt. De dienstverlener is de begeleider, wegwijzer, jobcoach, begeleidend ambtenaar, werknemer loket UWV/Werkgeversservicepunt. Kortom iedereen die  de statushouder begeleidt.

Training is nodig omdat er naast een eventuele taalbarrière een reeks cultuurverschillen spelen. Hoe maak je de boodschap duidelijk aan de ander? Hoe krijg je de informatie van de ander die je nodig hebt? Voor niet westerse cultuurgroepen is jezelf profileren ongewoon en zelfs ongewenst. Binnen de zogenaamde wij – culturen gaat het niet om het belang van het individu, maar om het belang van het collectief. Ontwikkeling is een groepsgebeuren. In de Nederlandse cultuur, een zogenaamde ik – cultuur staat de ontwikkeling van het individu bovenaan. Het is belangrijk om elkaars spelregels te kennen en te gebruiken wanneer je iets van de ander nodig hebt of duidelijk wilt maken.

DroomStatus Social Enterprise is gespecialiseerd in Intercultureel Vakmanschap. Wij werken met een wetenschappelijk gevalideerde methode die kijkt vanuit het oogpunt van de niet-westerse migrant, zonder het westerse standpunt uit het oog te verliezen. We geloven in wederzijdse en duurzame integratie.

Migranten uit andere landen en culturen kennen andere spelregels dan ‘’wij Nederlanders’’. Om de spelregels van de ander te leren, met name de regels op de werkvloer en in de arbeidsomgeving, heb je informatie nodig over hoe het bij de ander werkt. Wat zijn de cultuur en communicatie gegevens, kortom; kennis van Intercultureel Vakmanschap.

De training gaat in op:

  • Kennis van de doelgroep (interactieve kennisquiz)
  • Bewustwording awareness Intercultureel Vakmanschap, communicatie en cultuur
  • Wederzijdse integratie, kennis van elkaars spelregels (rollenspel / spellen groeten, contact maken, terugvragen en houding)
  • Belang van Intercultureel Vakmanschap
  • Kleurbewust versus Kleurenblind
  • Beren en Vragen
  • Do’s & Don’ts / Tips & Tops.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@droomstatus.nl en geef je op!